Zateplení budov v rámci Operačního programu životní prostředí


Co je Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Operační program přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech. Konkrétně v letech 2007 – 2013 na bízí Operační program Životní prostředí z evropských fondů (Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj) přes 5 miliard euro.

Cíl Operačního programu Životní prostředí

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje.

Žadatelem o dotaci z Operačního programu Životní prostředí může být téměř kdokoliv.

Celková výše dotace může dosahovat až 90% z celkových výdajů na projekt. Podmínkou u všech projektů ovšem je veřejné spolufinancování. Čerpání finanční dotace Operačního programu Životní prostředí je možné již v průběhu realizace projektu, zakládá se na vystavených a dodavatelům neuhrazených fakturách. Finanční podpora je také poskytována na přípravu projektu i žádosti.