Úvod


Energetická auditorská kancelář – PEA spol.s r.o.

Energetická auditorská kancelář – PEA spol. s r.o. byla založena v roce 2010, jedná se o mladou dynamicky se rozvíjející společnost,která poskytuje níže uvedené služby.Energetický audit – Průkaz energetické náročnosti budovy.

Kancelář se zabývá zpracováním průkazů energetické náročnosti budov, energetických posudků a auditů pro oblast celé ČR, dle požadavku zákona 406/2000 Sb. v aktuálním znění.

S týmem kvalifikovaných spolupracovníků jsme schopni reagovat pružně a rychle na různorodé požadavky zákazníků. Naše činnost je zaměřená nejen na rodinné domy, ale také na oblast objektů veřejné správy, školství, zdravotnictví, sociální péče, administrativních objektů, bytových domů a mnoho dalších různých typů budov. vynechat zbývající text

Odborné posudky SFŽP, energetické audity OPŽP

Velký zájem o naše služby projevují i občané, zejména ve vztahu k vyhotovení odborných posudků pro Národní programy dotací SFŽP. Zhotovujeme energetické audity a posudky pro Operační program Životní prostředí a zajišťujeme i komplexní služby celého administrativního procesu žádosti včetně projekční činnosti. projektové dokumentace.

Viz: www.sfzp.cz

Zelená úsporám

Pro program Nová zelená úsporám vyhotovujeme odborný posudek, který se skládá ze 2 částí energetického posudku a projektové dokumentace. Rovněž zpracujeme kompletní žádost se všemi požadovanými dokumenty.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Na základě oprávnění pro vypracovávání průkazů energetické náročnosti budov, v souladu se zákonem 406/2000 Sb. zpracováváme tyto dokumenty pro rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, budovy jenž jsou v užívání orgánem veřejné moci.